FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पंजिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

आवश्यक कागजातहरुः-

बुबा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र,

आवश्यकता अनुसार बिबाह दर्ता,

सूचकको नागरिकताको प्रमाणपत्र,

अन्य जिल्लाको नागरिकता भए बसाइसराइ