श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिका बिचको समन्वय बैठक