तारकेश्वर नगरपालिकाको तेश्रो नगर सभाको उद्धघाटन कार्यक्रम