श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको स्वागत एवम विदाई कार्यक्रम