शपथ पश्चात नगर प्रमुख श्री रामेश्वर बोहरा ज्युलाई नगरपालिकामा स्वागत गर्नुहुदै कार्यकारी अधिकृत श्री अग्निप्रसाद अधिकारीज्यु

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।