श्री रामेश्वोर बोहोरा

तरकेश्वोर नगरपालिकाको नगर प्रमुख

शपथ पश्चात नगर प्रमुख श्री रामेश्वर बोहरा ज्युलाई नगरपालिकामा स्वागत गर्नुहुदै कार्यकारी अधिकृत श्री अग्निप्रसाद अधिकारीज्यु