श्री टेकहरि अर्याल

Designation:

Section: 
वडा सचिव, वडा नं.- ९,११, मनमैजु