श्री मिलन अर्याल

Email: 
milan660622@gmail.com
Phone: 
९८४१-६६०६२२
Section: 
भवन निर्माण तथा शहरी योजना शाखा प्रमुख

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।