तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
23% (12 votes)
राम्रो
13% (7 votes)
ठीकै
63% (33 votes)
Total votes: 52