तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
22% (19 votes)
राम्रो
18% (15 votes)
ठीकै
60% (51 votes)
Total votes: 85