तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (5 votes)
राम्रो
20% (4 votes)
ठीकै
55% (11 votes)
Total votes: 20