श्री गोविन्द प्रसाद लामिछाने

Designation:

Phone: 
९८५११८६७५९
Section: 
वडा सचिव, वडा नं.-७, फुटुंग