श्री सुदर्शन घिमिरे

Designation:

Phone: 
९८४१-५९१९३१

नियुक्ति तेस्रो तहमा

Section: 
वडा सचिव, वडा नं.-६, धर्मस्थली

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।