FAQs Complain Problems

वडा नं. ८

श्री मनोज कुमार घिमिरे, वडा अध्यक्ष, फोन नं. ९८६०६६८८८८

श्री उमा बस्नेत, वडा सचिव, फोन नं. ९८४००६०७०५

Undefined
Ward Contact Number: 
०१- ४०२६३०६, मनमैजु
Weight: 
0