एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
प्रदेश राजपत्र 10/30/2018 - 16:33
स्थानीय राजपत्र 10/30/2018 - 16:23
तारकेश्वर नगरपालिकाकाे अार्थिक एेन, २०७५ 08/23/2018 - 10:47 PDF icon आर्थिक ऐन_राजपत्र.pdf
तारकेश्वर नगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ 06/23/2018 - 10:29 PDF icon तारकेश्वर नगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७४ 12/17/2017 - 15:08 PDF icon sima chhetra bikas karyacram nirdeshaka 2074.pdf
नेपालको संविधान 12/15/2017 - 11:51 PDF icon Constitution of Nepal 2072.pdf
स्थानिय स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ 12/15/2017 - 11:49 PDF icon स्थानिय स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५.pdf
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ 12/15/2017 - 11:48 PDF icon Sushan aain 2064.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौथो संसोधन सहित ) २०६४ 12/15/2017 - 11:47 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली (चौथो संसोधन )२०६४.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ 12/15/2017 - 11:46 PDF icon सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३.pdf

Pages