FAQs Complain Problems

भुवनेश्वरी मन्दिर

Read More

मनमैजु मन्दिर

Read More

पाँचमाने

Read More

शान्तिधाम

Read More

संक्षिप्त परिचय

पूर्वमा टोखा नगरपालिका, पश्चिममा नार्गाजुन नगरपालिका, उत्तरमा नुवाकोट जिल्ला तथा दक्षिणमा काठमाडौं महानगरपालिकाको सिमानासँग जोडिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ मंसिर १६ को निर्णयानुसार यस क्षेत्रका साविकका सांग्ला, काभ्रेस्थली, जितपुरफेदी, गोलढुंगा, धर्मस्थली, फुटुंग र मनमैजु गा.वि.स. समेटेर तारकेश्वर नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । तत्कालिन अवस्थामा २१ वटा वडामा विभाजित यो नगरपालिका हाल आएर ११ वटा वडामा समेटिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी जानकारी !!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि नयाँ योग्य नागरिकले समयमा नै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी निवेदन दिन हुन अनुरोध छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

महत्वपूर्ण लिंकहरु

जन प्रतिनिधि

श्री रामेश्वर बोहरा
नगर प्रमुख
९८५१२५८२३४
श्री भवानी डोटेल धिताल
उप– प्रमुख
९८५१२२६६७८
श्री बिदुर सापकोटा
वडा अध्यक्ष / नगर कार्यपालिका प्रवक्ता
९८५११८१२२२

पदाधिकारी

श्री हिरामणि सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
mijure9@gmail.com
९८५११९०७५१

सेवाहरु

जन्म दर्ता

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- तारकेश्वर नगरपालिकाले तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-१.  निवेदन पत्र
२. बाल वालिकाको बाबु/ आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी
३. अन्य सूचकको हकमा निजको नागरिकताको प्रतिलिपी
४. अस्पतालमा  जन्म  भएको  हकमा  सम्बन्धित अस्पतालले   
     जन्म प्रमाणित गरको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

चार किल्ला

घर नक्सापास

घर नक्सापास

 

अस्थायी नक्सापास

 

 

नगर प्रमुख, नगर उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

२५ दिन

तोकिए बमोजिम

  नक्सा दरखास्त फारम / निबेदन

 न.पा. द्वारा निर्धारित मापदण्ड प्रचलित नियम अनुसार न.पा. मा सूचिकृत परामर्शदाताबाट नक्सा तयार गरी घरधनीले पेश गर्न ल्याउनु पर्ने, निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश तथा नगरपालिका कार्यलयमा दर्ता गराउनु पर्ने

  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

नगरपालिकाको नक्सा फाँटका सव ईन्जिनियर, ईन्जिनियरले सो घरको नक्सा नगरपालिकाको मापदण्ड बमोजिम ठीक छ भनेपछि नगरपालिकाबाट उपलब्ध गरार्इने नक्सा दरखास्त फारामको लाग्ने शुल्क राजस्व शाखामा बुझाएर नक्सा दरखास्त फाराम खरिद गरी दर्ता गरी नक्सा फाँटमा बुझाउने । 

  जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि

दर्ता पश्चात् घर निर्माण स्विकृतिका लागि घर निर्माण हुने स्थलमा साँध सँधियारको नाममा जानकारीका लागि १५ दिने दावी विरोधको सूचना वडा कार्यालय तथा निर्माण स्थलमा टाँस गराउने 

 चालु आ.व. को मालपोत तिरेको रसिद

सूचनाको म्याद पूरा भएपछि दावी विरोध नआएमा सम्बन्धित जग्गामा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सचिव वा निजले तोकेको प्रतिनिधिको रोहवरमा सर्जमिन मुचुल्का गराई  सम्बन्धित वडामा कामकाज गर्न तोकिएको प्राविधिकलाई घरनक्सा जिम्मा लगाउने ।

 प्रमाणित फाइल नक्सा वा  नापी नक्साको प्रतिलिपि

 प्राविधिक दृष्टिले उक्त घर नक्सा पास गर्न उपयुक्त रहेको, नरहेको बारे स्थलगत रुपमा गई प्रतिवेदन दिएपछि मात्र वडा कार्यालयले घरनक्सा पासका लागि नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने ।

 राजिनामाको प्रतिलिपि

सिफारिस भई नगरपालिकामा प्राप्त फाईल सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीले उक्त घर प्लीन्थ लेभलसम्म निर्माण गर्न मिल्ने भएमा लाग्ने राजस्व दस्तुर नगरपालिकाको राजस्व शाखामा बुझाई नक्सा स्विकृत गर्ने अधिकारीकोमा पेश गर्ने

 चारकिल्ला प्रमाणित प्रतिलिपी

 नगरपालिकाले उक्त नक्सा पास गर्न उपयुक्त देखिए प्लीन्थ लेभल सम्मको घर नक्सा  नगरपालिकाले तोकेको दस्तुर राजस्व शाखामा बुझाई
अस्थायी इजाजत दिने ।

 ४ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

 

 

 

स्थायी इजाजत

 

 

 निबेदन

सम्बन्धित वडामा कामकाज गर्न तोकिएको प्राविधिक कर्मचारीको अनुमति लिए अनुसारको घर निर्माण भएकोले स्थायी अनुमति दिन सिफारिस गरेको स्थलगत प्रतिवेदन गर्ने

 घरधनीको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

प्लिन्थ लेभल सम्म भएको कामको प्रगति देखिने कम्तीमा २/३ एगंलको रंगिन फोटो धुलाएर पेश गर्ने

 न.पा. बाट अनुमति दिए अनुसार घर वा संरचना  निर्माण भएको सम्बन्धी वडा कार्यलयको सिफारिस

सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस साथ अस्थायी स्विकृत गर्दाको नक्सा र प्लीन्थ लेभल सम्मको अस्थायी इजाजत पत्र सहित पेश गर्ने

 
 

सिफारिस साथ पेश भएको फार्इल नगरपालिकामा पेश गर्ने

 
 

अस्थायीकै प्रक्रिया जस्तै पुन नक्सा फाँटका कर्मचारीसमक्ष पेश गरी अस्थायी स्विकृत दिए बमोजिमको निर्माण कार्य भए नभएको प्राविधिकबाट स्थलगत फिल्ड निरिक्षण गरी  प्राविधिक दृष्टिले उक्त घर नक्सा स्थायी इजाजत दिन उपयुक्त रहेमा वडा कार्यालयले घरनक्सा पासका लागि नगरपालिकामा सिफारिस गरे पश्चात् नगरपालिका कार्यालयले स्थायी इजाजत उपलब्ध गराउने ।

 
 

अस्थायी इजाजत र स्थायी इजाजत पत्र दिने बीचको फरक कम्तीमा २५ दिनको हुनेछ ।

जानकारी