बोलपत्र आवहान गरिएको सूचना

सडक मर्मत तथा निर्माण सम्बन्धि मिति २०७४/०८/१९ मा प्रकासित बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

Supporting Documents: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।