श्री राजु प्रसाद तिमिल्सिना

Designation:

Email: 
trajupd@yahoo.com
Phone: 
९८५११-९०७५२
Section: 
प्रशासन तथा जिन्सी शाखा

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेड जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।