FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

तारकेश्वर नगरपालिकाबाट वडागत रुपमा नोभल कोरोना भाइरस सम्बन्धी गरिएका रोकथामका कार्यहरुको विवरण :

नगरपालिका प्राङ्गणमा नगर प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा सुरक्षा निकायका प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु,स्वास्थ्य शाखा प्रमुख समेतको सहभागितामा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका सम्बन्धमा बसेको बैठक !!

मिति २०७६।१२।१७ गते विहान ११ बजे नगरपालिका प्राङ्गणमा नगर प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा सुरक्षा निकायका प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु,स्वास्थ्य शाखा प्रमुख समेतको सहभागितामा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका सम्बन्धमा बसेको बैठकबाट भएको निर्णय :