FAQs Complain Problems

सूचना

जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त श्री जानुका ढकाल, नायव विकास आयुक्त श्री नवराज प्याकुरेल, जिल्ला आयुक्त श्री जगदिस लामिछाने लागयतको टिमसँग जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम