FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि

फोटो Name Designation वडा नं. Phone
श्री नरेन्द्न दाश श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ ९८४१६८७९२७
श्री सानुकाजी खत्री वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ ९८४१९३८३४७
श्री विनोद घले सदस्य २ वडा नं. ११ ९८४०३९०७८८