तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
28% (11 votes)
राम्रो
15% (6 votes)
ठीकै
58% (23 votes)
Total votes: 40