तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (29 votes)
राम्रो
19% (26 votes)
ठीकै
60% (83 votes)
Total votes: 138