तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
50% (3 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठीकै
50% (3 votes)
Total votes: 6