FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (50 votes)
राम्रो
22% (52 votes)
ठीकै
57% (133 votes)
Total votes: 235