तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
22% (15 votes)
राम्रो
16% (11 votes)
ठीकै
62% (42 votes)
Total votes: 68