तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (42 votes)
राम्रो
22% (44 votes)
ठीकै
57% (116 votes)
Total votes: 202