तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
22% (20 votes)
राम्रो
18% (16 votes)
ठीकै
60% (55 votes)
Total votes: 91