तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
20% (44 votes)
राम्रो
21% (46 votes)
ठीकै
59% (128 votes)
Total votes: 218