तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
21% (38 votes)
राम्रो
22% (40 votes)
ठीकै
57% (102 votes)
Total votes: 180