FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
25% (158 votes)
राम्रो
19% (122 votes)
ठीकै
55% (346 votes)
Total votes: 626