FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (189 votes)
राम्रो
19% (139 votes)
ठीकै
55% (394 votes)
Total votes: 722