FAQs Complain Problems

तपाईलाई नगरपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
28% (263 votes)
राम्रो
19% (181 votes)
ठीकै
53% (509 votes)
Total votes: 953