FAQs Complain Problems

पू्र्वाधार विकास शाखा

पू्र्वाधार विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री पूर्णकाजी महर्जन ईन्जिनियर, आठौं ९८४१८८९०८३ purnakaji2025@gmail.com
श्री हरिराम प्याकुरेल ईन्जिनियर, सातौ ९८५१२३६१०७ pyakurel.hariram@gmail.com
श्री पारस थापा ईन्जिनियर, सातौ ९८४९७०४३०१ parasthapa158@gmail.com
श्री सुजन रेग्मी सव.ईन्जिनियर ९८४६५६४४३७  
श्री मुना खड्का अ. सव.ईन्जिनियर ९८६८१८६९४८ munakhadka2345@gmail.com