FAQs Complain Problems

महिला तथा बालवालिका विकास शाखा

महिला तथा बालवालिका विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री प्रतिभा मिश्र महिला विकास अधिकृत, आठौ ९८५१२०१२७३ pratimamishradhital@gmail.com
श्री विमला लम्साल सुवेदी महिला विकास निरिक्षक, पाचौं ९८४१४३२०७९  
श्री लक्ष्मी देवि खड्का महिला विकास निरिक्षक, पाचौं ९८४१४०६१८५  
श्री मलिना पोखरेल सहायक महिला बिकास निरिक्षक, चौथो ९८४६४३२७८४