FAQs Complain Problems

रोजगार सेवा केन्द्र

रोजगार शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्ईमेल ठेगाना
         
श्री राजकुमार फुयाल सव-ईन्जिनियर ९८४१७२९४०५ talktorajkumarphuyal@gmail.com
         
         

 

 

 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५ हेर्नको लागि यहाँ Click गर्नुहोला ।