FAQs Complain Problems

वडा नं. १

श्री विदुर सापकोटा, वडा अध्यक्ष, फोन नं. ९८५११८१२२२

श्री पद्मा गजुरेल, वडा सचिव, फोन नं. ९८५१०२४७६३

Nepali
Ward Contact Number: 
साङ्ला
Weight: 
1