FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
श्री पदम वहादुर खत्री अधिकृतस्तर आठौ

९८४१५९९४०९

padamkc31@gmail.com
श्री सन्तोष खनाल अधिकृतस्तर सातौं ९८४९८४८९४६ skhanal621@gmail.com
         
         

 

 

 

 

 


तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण

क्र.सं. विद्यालयको नाम वडा नं. प्र.अ. को नाम थर फोन नं. संचालित कक्षा
कुञ्चिप्वाकल मा.वि राजु नेपाल ९८४१४८४७२० ० - १०
कालिका कठेरी आ.वि सुदिप सापकोटा ९८४१५६६२५२ ० - ५
साङ्ला बालकुमारी मा.वि डा. टिकाराम भट्ट ९८४११२५७५८ ० - १२
कालीदेवि मा.वि कृष्ण प्रसाद ओझा ९८४१२००१३९ ० - १२
ज्ञानोदय आ.वि प्रलाद फुयाँल ९८४१४४५९१३ ० - ५
काभ्रेस्थली मा.वि श्यामलाल पाण्डे ९८४३६५१०८६ ० - १२

जितपुर मा.वि

हरिकृष्ण अर्याल ९८५१०७२९५६ ० - १२
नागार्जुन ठूलागाँउ मा.वि अर्जुन फुयाल ९८४१२७८१४६ ० - १०
कालिका शरण मा.वि अनामिका आचार्य ९८४१५८४९८४ ० - १०
१० महाँदेव स्थान आ.वि मेध वहादुर दाहाल ९८४१४२३५५३ ० - ५
११ सरस्वती आ.वि विमला बस्नेत ९८४१२५६९९६ ० - ५
१२ खड्वालकोट आ.वि उद्धव लामा ९८४९१४२९१० ० - ५
१३ पुरानो गुहेश्वरी मा.वि होमनाथ अंगाई ९८५११९३५११ ० - १०
१४ पृथ्वीनारायण मा.वि नारायण प्रसाद काप्री ९८४१३१९४६१ ० - १२
१५ नागार्जुन मा.वि राम कुमारी पौडेल ९८६९५७२४६६ ० - १०
१६ ग्राम सेवा मा.वि तेजनाथ आचार्य ९८४१९१८०६७ ० - १२
१७ धर्म विद्याश्रम आ.वि शान्ती बस्नेत ९८४१२०३७३५ ० - ५
१८ फुटुङ्ग मा.वि भगिरथ उपाध्याय ९८४१६९११८१ ० - १२
१९ मनमैजु मा.वि रविना मर्हजन ९८४३४७३४५१ ० - १२
२० मान सिंह धर्म मा.वि १० नारायण जंग थापा ९८५११४७८२७ ० - १२
२१ नेपाल राष्ट्रिय मा.वि ११ निर्मला शाक्य ९८४१५१२७३३ ० - १२

 


 

तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत संस्थागत विद्यालयहरुको विवरण हेर्नको लागि Click गर्नुहोला ।


 

तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतका धार्मिक विद्यालयको विवरण

क्र.सं. विद्यालयको नाम वडा नं. प्र.अ. को नाम थर फोन नं. संचालित कक्षा
विराट सनातन धर्म संस्कृत अग्नीप्रसाद उपाध्याय ९८४१४१४१९९ ० - ८
           

तारकेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतका महिला विद्यालयहरुको विवरण

क्र.सं. विद्यालयको नाम वडा नं. प्र.अ. को नाम थर फोन नं.  
मनमैजु महिला विद्यालय कल्पना सापकोटा ९८०३०२९४२१  
फुटुङ्ग महिला विद्यालय सुधा पौडेल पाण्डे ९८६१०१८३९१