FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

राजपत्रको नाम Website मा प्रकाशित मिति डाउनलोड
विपद जोखिम न्‍यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ 05/08/2022 - 11:30 डाउनलोड
नगर प्रहरि ( पहिलो संशोधन ) ऐन, २०७६ 05/08/2022 - 11:12 डाउनलोड
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ 05/06/2022 - 13:35 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ 05/06/2022 - 13:28 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकामा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको बढुवास्तरवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७८ 05/05/2022 - 15:45 डाउनलोड
नगर प्रहरि ऐन, २०७६ 05/05/2022 - 14:21 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६ 05/05/2022 - 14:05 डाउनलोड
भवन निर्माण मापदण्ड, २०७७ 04/29/2022 - 11:00 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालीकाको सहकारी ऐन,२०७६ 02/14/2022 - 17:20 डाउनलोड
तारकेश्वर नगरपालिकाको सहकारी नियमावली, २०७८ 09/19/2021 - 11:04 डाउनलोड

Pages