FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तारकेश्वर नगरपालिकाबाट संचालित विद्यार्थि भाईवहिनीहरुका लागि कक्षा ८,९,१० का Online Classes.

विश्वव्यापि महामारीको रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (COVID-19) को  कारण देश लकडाउनमा गई शिक्षा लगाएत अन्य क्षेत्रहरु बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थि भाईबहिनीहरुको पठनपाठनलाई मध्यनजर गरि तारकेश्वर नगरपालिकाले कक्षा ८,९ र १० को Online Class को भिडियोहरु तयार गरि Youtube मा राखिएको व्यहोरा सम्पूर्ण

नगर सभामा प्रस्तुत बजेट,नीति तथा कार्यक्रम, २०७७ असार ९ गते ।

कोभिड - १९ (करोना भाईरस) का बाबजुद स्थानीय पालिकाले ल्याउनैपर्ने बजेट अन्तर्गत तारकेश्वर नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को सातौं नगरसभामा प्रस्तुत रु१,४५,९१,१७,००० बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ।

२०७७ आषाढ ९ गते ।

Pages